top of page
Therapie
In overleg zal er een behandeling opgestart worden die past bij je hulpvraag, je klachten en je persoonlijkheid. De voortgang van de behandeling evalueren we regelmatig. Het is belangrijk dat je gedurende de behandeling zelf verantwoordelijk neemt voor het werken aan je doelen. 
Er zijn verschillende behandelmethoden die gebruikt kunnen worden om je doelen te bereiken. Hierna volgt een overzicht van de therapievormen die binnen In Beeld aangeboden worden.
Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve therapie richt zich op gedachtenpatronen die invloed hebben op het voelen en doen. Onderzocht wordt welke type gedachten maken dat je vaak in valkuilen valt. Het bewust worden van die gedachten kan al helpen om te ontdekken welke gedachten dat zijn. Gaandeweg leer je andere gedachten formuleren en leer je hoe je met een andere bril naar jezelf en je omgeving kan kijken. Soms wordt je uitgedaagd om je gedachten te toetsen door een situatie anders te gaan benaderen. Bijvoorbeeld als je vaak denkt 'mensen willen niet met me praten' eens ander gedrag uit te proberen, door bijvoorbeeld tijdens een receptie niet in een hoek af te wachten, maar eens zelf mensen aan te spreken om te ontdekken wat er dan gebeurt. We evalueren in de gesprekken wat je tijdens het dagelijks leven aan nieuwe informatie opdoet om deze onderdeel te maken van je nieuwe leefpatroon. Zo leer je de patronen van denken, voelen en doen te doorbreken en bij te schaven. 
Voor meer informatie www.vgct.nl

Schematherapie
Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die vaak geindiceerd wordt als cognitieve gedragstherapie onvoldoende helpt. Je kunt bijvoorbeeld wel andere gedachten bedenken in bepaalde situaties en passend gedrag laten zien, maar je merkt dat het gevoel niet meeverandert. Er kan dan sprake zijn van een onderliggend basaal gevoel van negativiteit die niet te beïnvloeden is met andere gedachten of gedragingen. De oefeningen die binnen de schematherapie worden ingezet richten zich dan ook op het gevoelsniveau. Het gaat dan over het niveau van onbewuste associaties, die vaak verband houden met ervaringen die je vanuit je verleden hebt opgedaan. Je ontdekt dat bepaalde triggers een 'gevoelige plek' van vroeger activeren. Een voorbeeld van een trigger is als je geen reactie van iemand ontvangt die je een mail gestuurd hebt en je merkt dat je erg onzeker en angstig wordt. Je ontdekt in de therapie dat deze gevoelens zo sterk zijn om dat ze verband hebben met bijvoorbeeld de momenten dat je alleen gelaten of verlaten bent.  Wanneer je weet welke patronen je uit jouw jeugd hebt meegekregen kun je aan de slag om deze te vervangen door nieuwe ervaringen. Binnen de schematherapie wordt dat 'rescripting' genoemd. Met behulp van verschillende oefeningen zoals meerstoelentechnieken, rollenspelen, playmobilopstellingen en imaginatechnieken wordt er nieuwe betekenis aan ervaringen gegeven. Je leert nieuwe gezonde patronen die de oude kunnen gaan vervangen.

Voor meer informatie zie www.schematherapie.nl.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen n combinatie met een afleidende stimulus, door handbewegingen van de therapeut . Na een set handbewegingen zal de therapeut je vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat.

Bij een eenmalige traumatische gebeurtenis is er vaak na 1-3 sessies al duidelijke klachtvermindering. Bij een meer complexe traumatische geschiedenis zal er een uitgebreidere behandeling nodig zijn.

Voor meer informatie: www.emdr.nl.

Symbooldrama

Symbooldrama, ook wel dagdroomtherapie genoemd, is een psychotherapiemethode die in Duitsland ontwikkeld is en gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden. Een dagdroom is een voorstellingsoefening waarbij iemand zich een motief uit de natuur voorstelt. Tijdens deze oefening doorleef je als client de natuurscenes en -beelden, die vaak gevoelsgeladen zijn en betekenis hebben. Zij geven niet alleen toegang tot innerlijke conflicten en trauma's die verband houden met de psychische klachten, maar geven ook toegang tot de eigen vitaliteit en creativiteit. Na de voorstellingoefening wordt er een tekening gemaakt van de dagdroom. Als client wordt je geholpen de opgeroepen beelden in verband te brengen met heden en verleden.

Zie ook www.symbooldrama.nl.

Beeldende psychotherapie

Het werken met beelden kan krachtig zijn. Beelden lopen in ons bewustzijn voor op woorden en kunnen een spiegel vormen voor wat er bij ons van binnen leeft. Bij beeldende psychotherapie geeft de therapeut de opdracht om een tekening, schilderij of ander beeld te maken - abstract of meer concreet - om zo vorm te geven van wat er speelt in je leven. Tijdens de gesprekken zullen er woorden gevonden worden voor de beelden die er ontstaan.

Acceptance and Commitment therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leer je om te stoppen met het vechten tegen vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties door deze te leren accepteren. In plaats van proberen je klachten te vermijden en bestrijden leer je je aandacht en energie  te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vind in het leven (waarden). Door middel van speelse oefeningen richt ACT zich op het vergroten van de psychologische flexibiliteit en hetgeen je belangrijk vind in het leven.

Praktijk in Beeld Utrecht GZ psycholoog Arina Bakker

De beeldhouwer ziet in elke steen een beeld maar hij moet de rest wel weghakken voordat anderen het ook zien.

bottom of page