top of page
Aanmelden
De volgende klachten worden behandeld binnen de praktijk:

- burnout/overspanning

- rouw en verlies

- trauma

- eetproblemen

- identiteitsproblemen/negatief zelfbeeld

- problemen in relatie tot anderen

- problemen als gevolg van migratie

- nazorg na ingrijpende gebeurtenissen,

bijvoorbeeld calamiteiten op het werk.

​Vaak is het nodig om eerst met de huisarts te overleggen dat je hulp wilt gaan zoeken. Je hebt namelijk een verwijsbrief nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar. Een behandeling bij In Beeld wordt vergoed vanuit de Generalistische Basis GGZ. Voor meer informatie hierover zie onder 'kosten'.

Je kunt je aanmelden via het contactformulier of mail naar info@psycholoog-inbeeld.nl.

Je zult dan uitgenodigd worden voor een intake. Intakegesprekken vinden plaats op de donderdag. Vervolgens wordt er gekeken wanneer vervolgafspraken gemaakt kunnen worden.

Intakegesprek -Een helder beeld is het halve werk.

Tijdens het intakegesprek is het doel om samen een overzicht te creëren van wat er speelt in je leven. We gaan samen op zoek naar verbanden tussen je Klachten, je Omstandigheden en je Persoonlijkheid (KOP). Er wordt een globaal doel geformuleerd voor de behandeling en we bespreken wat je tijdens de behandeling nodig hebt om de doelen te kunnen bereiken.

Als het wederzijds klikt en we de indruk hebben dat we met elkaar kunnen werken, kan daarna de behandeling starten. We maken een inschatting welke behandelmethode(n) er toegepast zullen worden (zie hier voor meer informatie over verschillende therapievormen) en hoe lang de therapie zal gaan duren. Meestal zal het in de behandelfase gaan om een behandelingscontact eens per 2 weken.

Er kunnen inhoudelijke redenen zijn om toch niet een behandeling op te starten bij In Beeld.

Als er bijvoorbeeld sprake is van crisisgevoeligheid of als er een meer intensieve behandeling noodzakelijk is, kunnen we er op uitkomen dat een verwijzing naar een instelling het meest passend is.

bottom of page