top of page

Groepstherapie

Landhuis-in-de-Stad-utrecht.jpg

Ambulante schematherapie groep

Vanaf september 2023 wordt er op de maandagavond een ambulante groep schematherapie aangeboden in Utrecht door Arthur Hegger en Arina Bakker.  Het is een gesloten groep van ca 40 sessies; er stromen geen deelnemers tussentijds in.

Voor wie?

Deze ambulante schematherapie groep is bedoeld

voor mensen met milde persoonlijkheidsproblematiek:

bij wie therapeut en cliënt het eens zijn dat de

hardnekkige patronen in denken, voelen en doen

die het persoonlijk en/of interpersoonlijk

functioneren belemmeren de kern van het

probleem zijn en aandacht nodig hebben in de

behandeling. Voorwaarde voor behandeling

is dat iemand dagbesteding heeft.

Contra-indicatie is te ernstig disfunctioneren,

veel impulsiviteit, ernstige automutilatie

en suïcidaliteit.

Doel van de behandeling

Het doel van de therapie is om hardnekkige patronen in denken, voelen en doen te herkennen, te begrijpen hoe deze zijn ontstaan en perspectief te ontwikkelen voor een gezonder alternatief denk- en gedragspatroon.

Opzet/methode

In deze therapiegroep worden de belemmerende patronen opgespoord door middel van vragenlijsten, het schrijven van een levensverhaal, ervaringsoefeningen en feedback in de groep. De deelnemers zullen op die manier voor zichzelf een verklaringsmodel ontwikkelen waardoor ze begrijpen hoe het komt dat ze steeds in dezelfde valkuilen komen. Het modusmodel wordt hierbij gebruikt, waarbij mensen leren begrijpen dat er bij problemen vaak sprake is van verschillende kanten in de persoonlijkheid, die we modi noemen, zoals een kwetsbaar kind, straffende ouder of een beschermer. In de groep zal gebruik gemaakt worden van cognitieve en ervaringsgerichte technieken om deze verschillende modi van zichzelf te herkennen. Daarnaast is er ook aandacht voor de groepsdynamiek en kan men in een veilige groep oefenen met het zich openen en het doorbreken van patronen

Literatuur

Patronen doorbreken, Hannie van Genderen

Wanneer en waar

Vanaf september 2023 vindt de groep plaats op de maandagavond van 19.00h tot 21.00h in Landhuis in de stad in park Oog in Al.

Aanmelding

Aanmelding geschiedt via een erkende verwijzer (huisarts) naar de Specialistische GGZ t.a.v. Eliagg waarna een intake plaatsvindt. De zorg kan vergoed worden via de zorgverzekering.

bottom of page