top of page

Kosten

Generalistische Basis GGZ
Een behandeling die door een GZ-psycholoog wordt verricht wordt via de basisverzekering vergoed binnen het kader van de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Dit betekent dat er wel een eigen verplicht eigen risico wordt verrekend ( ca € 385,-).

Een aantal probleemgebieden worden niet meer vergoed vanuit het basispakket, zoals partner-relatieproblemen en aanpassingstoornissen. Deze moeten door mensen zelf betaald worden.

Geen contracten met verzekeraars
In Beeld heeft ervoor gekozen geen contracten aan te gaan met verzekeringen. Dat is een bewuste keuze, omdat verzekeraars steeds meer eisen stellen aan clienten en behandelaren wat inbreuk doet op de keuzevrijheid en behandeling voor zowel de behandelaar als de client.

Om toch in aanmerking te komen voor vergoeding is het raadzaam om je verzekeringspolis te raadplegen. Als je een resistutiepolis hebt heb je vrije keuze voor een behandelaar. Afhankelijk van je verzekering kun je alsnog 100% vergoed krijgen. Heb je een naturapolis dan ligt de vergoeding lager, vaak tussen 60-80%. 
Om niet voor verrassingen te staan is het aan te bevelen contact op te nemen met je verzekeeraar. Bij de gegevens van de therapeut kun je het BIG nummer en de AGB code van de praktijk vinden.

Behandeling los van verzekering​
Uiteraard is het ook mogelijk om je zonder vergoeding en dan ook zonder verwijsbrief van de huisarts aan te melden. Er wordt dan geen formele diagnose gesteld, er worden geen gegevens naar de zorgverzekering gestuurd en je kunt de rekening dan niet declareren bij de zorgverzekeraar. Je betaalt dan zelf. 

Tarieven therapiesessies
Naast pakketprijzen kan gekozen worden om per sessie te betalen. 
Er wordt 120 euro per gesprekssessie (50 min en 10 min administratie) gevraagd en 200 euro voor een intakegesprek (75 min en 45 min administratie door de therapeut). Bij een intake waar geen behandeling op volgt, wordt 250 euro in rekening gebracht. 

Facturering
Eén keer per maand ontvang je een rekening van losse gesprekken die er zijn geweest.
Je wordt dan geacht deze rekening binnen 14 dagen te betalen.
Na afronding van het traject volgt een officiële eindnota die je kunt gebruiken voor uitbetaling van het totale pakket. Deze eindnota kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling, ook wanneer je deze indient bij je zorgverzekeraar.

Annuleren
Afzeggen van afspraken bij voorkeur ruim van te voren. Voor no show of afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, wordt 50% van het gesprekstarief in rekening gebracht. 

bottom of page