top of page

Links

Meer informatie over de therapeut                   www.linked-in/ArinaBakker

Vakverenigingen:
Vereniging voor Gz-psychologen                      www.nvgzp.nl
Vereniging voor schematherapie                      www.schematherapie.nl
Vereniging Gedrags- en Cognitieve Therapie   www.vgct.nl
Nederlandse Vereniging voor EMDR                 www.emdr.nl
Stichting Symbooldrama                                    www.symbooldrama.nl

Rechten voor clienten:
Informatie over vergoedingen                            www.contractvrijepsycholoog.nl
Informatie in geval van ontevredenheid            folder klachtenprocedure

bottom of page