Links

Meer informatie over de therapeut                   www.linked-in/ArinaBakker

Vakverenigingen:

Vereniging voor Gz-psychologen                      www.nvgzp.nl

Vereniging voor schematherapie                      www.schematherapie.nl

Vereniging Gedrags- en Cognitieve Therapie   www.vgct.nl

Nederlandse Vereniging voor EMDR                 www.emdr.nl

Stichting Symbooldrama                                    www.symbooldrama.nl

Rechten voor clienten:

Informatie over vergoedingen                            www.contractvrijepsycholoog.nl

Informatie in geval van ontevredenheid            folder klachtenprocedure